STEER klaster:

Promocija električnih vozila i potrebne infrastrukture (STEER)

East Sweden Energy Agency (ESEA), Švedska


Koordinirana distribucija roba u općini Norrköping (STEER)

East Sweden Energy Agency (ESEA), Švedska


Infrastruktura za biciklizam (STEER)

Valtellina Mountain Community of Morbegno (CMM), Italija


Električna vozila, njihova infrastruktura, analiza flote i javna nabava (STEER)

More and Romsdal County Council (MRFYLKE), Norveška


Promocija korištenja električnih vozila

Zemgale Regional Energy Agency (ZREA), Latvija

Infrastruktura i javna nabava električnih vozila (STEER)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (UNIZAG FSB), Hrvatska