Ciljevi predloženih akcija

Specifični ciljevi:

BEAST nastoji ostvariti sljedeće ciljeve za vrijeme trajanja projekta:

  • Uspostaviti strukture za kontinuiranu, efikasnu i brzu provedbu mjera iz SEAPa.
  • Izgraditi dugoročne kapacitete u jedinicama lokalne uprave i različitim ostalim dionicima za pripremu i provedbu bankabilnih i održivih energetskih projekata.
  • Doprinijeti ciljevima EU energetske politike implementacijom projekata koji će ostvariti mjerljive energetske uštede i povećati opskrbu iz obnovljivih izvora energije.

Provedbom ovih mjera projekt je u skladu sa prioritetima lokalnog upravljanja energijom prema pozivu za prijavu projekata IEE 2013, u području integriranih inicijativa, u kojem su specifični prioriteti bili usmjereni na akcije koje će ubrzati implementaciju postojećih SEAPa ili sličnih planova kroz edukaciju.

Strateški ciljevi (dugoročno - do 2020.):

Proces provedbe SEAPa i upravljanje energetskim sustavima u smjeru penetracije obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti odvija se presporo u Europi. Tehnički kapaciteti lokalnih uprava su nedostani – i financijska i tehnološka rješenja su najčešće izvan kontrole lokalnih uprava.

Na strateškom nivou, projekt BEAST cilja katalizirati nove načine kako upravljati lokalnim i regionalnim procesima, poticanjem inovacija i suradnje između partnera. Očekivanja od mjera za provedbu SEAPa s obzirom na EU ciljeve su:

  • Ubrzana provedba Akcijskih planova energetski održivog razvitka povećanjem uključenosti lokalnih i regionalnih dionika u strateško energetsko akcijsko planiranje.
  • Ojačati tehničke kapacitete za lokalno energetsko vođenje pomoću prikaza uspješne među-Europske suradnje između partnera.
  • Povećane investicije u energetski efikasne tehnologije te opskrbu i proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uključujući potrebnu infrastrukturu, preko provedbe bankabilnih projekata i dijeljenja primjera dobre prakse.
  • Doprinos EU politikama i prioritetima u području energetskih ušteda, opskrbe iz obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova brzom provedbom projekata prema projektno orijentiranim budućim SEAP procesima.