Projekt BEAST „Beyond Energy Action Strategies“ će biti prvi korak u prevladavanju jaza u provedbi SEAPa. Projekt će: 1) uspostaviti strukture za efikasnu provedbu SEAPa, 2) identificirati i pripremiti 23 bankabilna održiva energetska projekta, i 3) provesti mjere koje vode do mjerljivih energetskih ušteda i/ili povećanja opskrbe iz obnovljivih izvora energije. Procijenjene investicije zbog provedbe BEASTa su blizu 45 milijuna eura, a smanjenje emisija stakleničkih plinova je procijenjeno na 24 000 tCO2 godišnje.

Lokalni akteri u devet europskih zemalja bit će podržani u svom svakodnevnom radu edukacijom i pristupom ''učenje kroz rad'' kako bi se intenzivirala provedba mjera iz SEAPa. Lokalni projekti identificirani za BEAST projekt su različiti, te tako reflektiraju kompleksnost i svakodnevnu stvarnost za lokalnu i regionalnu upravu i samoupravu koje se tiču različitih ciljeva postavljenih u SEAPu. Prijenos znanja i najboljih praksi za provedbu metoda i procesa bit će ostvaren u četiri klustera između partnera i njihovih ciljanih skupina diljem Europe.

Lokalni i regionalni kapaciteti će biti pojačani s partnerstvima i poslovnim modelima za bankabilne energetske projekte. Usluge Europske poduzetničke mreže koristiti će se kao vrijedan portal za povećanje partnerstva i sklapanje novih poslova. Karakteristično za BEAST je da se izgradnja kapaciteta ostvaruje novom kombinacijom provjerenih i uspješnih metoda, poznatih činjenica i postojećih modela stavljenih u novi kontekst. Bit će dane smjernice za efikasne pristupe učenju, koje će biti primjenjive na brojna tijela uprave i preporučene na državnoj razini kao standardni okvir za izradu i provedbu SEAPa.

Glavni ciljevi i očekivani rezultati

Sa pristupom kroz učenje i trening, provedba lokalnih, bankabilnih i održivih energetskih projekata bit će podržana inovativnim poslovnim modelima koji kombiniraju kreativnost i strukturu. Pojačati će se tehnički kapaciteti lokalnih samouprava kako bi razvili provedbene procese i strategije te na taj način pospješili provedbu projekata iz SEAPa. Srednji i mali poduzetnici te financijske institucije bit će pozvani da se priključe lokalnim radnim grupama i aktivno sudjeluju u aktivnostima BEAST projekta. Ovaj projekt će biti prvi korak u prevladavanju jaza u provedbi SEAPa.

Ključna početna točka je procjena postojećih kapaciteta lokalnih samouprava, njihovo jačanje pronalaženjem novih ideja za provedbu projekata, prevladavanje barijera stvaranjem partnerstva i korištenjem inovacije kao poslovnog modela. Praktičnom provedbom mjera iz SEAPa, pružanjem profesionalnih  savjeta lokalnim upravama i drugim lokalnim akterima, stvaranjem regionalnih održivih struktura za međusobnu interakciju i pronalaženjem novih bankabilnih energetskih projekata BEAST će ostvariti ove ciljeve:

  • Provedbu 23 bankabilna održiva energetska projekta iz SEAPa.
  • Povećanje tehničkih kapaciteta lokalne samouprave u brzoj provedbi mjera iz SEAPa i stvaranje regionalnih struktura provedbi.
  • Povećanje korištenja i investiranja u energetski efikasne tehnologije u devet regija i najmanje 30 općina.
  • Za brzu provedbu mjera iz SEAPa izraditi će se smjernice za stratešku provedbu s primjerima dobre prakse.
  • Smanjenje emisija stakleničkih plinova do 24 000 tCO2 godišnje u općinama, koje sudjeluju u projektu, mjerene kao smanjenje potrošnje energije ili goriva, istovremeno povećavajući opskrbu iz obnovljivih izvora energije.