Θεματική ενότητα «Μεταφορές»:

Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών για την ηλεκτροκίνηση (Μεταφορές)

East Sweden Energy Agency (ESEA), Σουηδία


Συντονισμός μεταφορών προϊόντων και υπηρεσιών (Μεταφορές)

East Sweden Energy Agency (ESEA), Σουηδία


Υποδομές σε ποδηλατοδρόμους και σύνδεση με το δακτύλιο της περιοχής Valtellina (Μεταφορές)

More and Romsdal County Council (MRFYLKE), Νορβηγία


Προώθησης της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων

Zemgale Regional Energy Agency (ZREA), Λετονία


Υποδομές και δημόσιες συμβάσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (Μεταφορές)

University of Zagreb (UNIZAG FSB), Κροατία