Θεματική ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»:

Αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας στο Boxholm, Ovako (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

East Sweden Energy Agency (ESEA), Σουηδία

Υδροηλεκτρικό πάρκο με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Valtellina Mountain Community of Morbegno (CMM), Ιταλία


Μέτρα ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λακατάμιας (Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ), Κύπρος


Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου (Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ), Κύπρος


Δίκτυο τηλεθέρμανσης με θερμότητα από σταθμό βιομάζας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

More and Romsdal County Council (MRFYLKE), Νορβηγία


Σταθμός παραγωγής βιοαερίου από υπολείμματα ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή Smøla (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

More and Romsdal County Council (MRFYLKE), Νορβηγία


Προώθηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Zemgale Regional Energy Agency (ZREA), Λετονία


Δίκτυο τηλεθέρμανσης με σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας από βιομάζα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

University of Zagreb (UNIZAG FSB), Κροατία


Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιά (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

University of Zagreb (UNIZAG FSB), Κροατία


Τοπική εταιρία προμήθειας ηλεκτρισμού (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Western Isles Council (CNES), Ηνωμένο Βασίλειο

Εμπορική αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας στα νησιά Outer Hebrides της Σκωτίας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Western Isles Council (CNES), Ηνωμένο Βασίλειο


Συνδυασμένο σύστημα αιολικής ενέργειας και πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού στη Fuerteventura (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Canary Islands Institute of Technology (ITC), Ισπανία


Μικροδίκτυο με ΑΠΕ στο νησί La Graciosa (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Canary Islands Institute of Technology (ITC), Ισπανία