Υλοποίηση δράσεων που είναι κατηγοριοποιημένες σε τρεις θεματικές ενότητες: Μεταφορές, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σουηδία

East Sweden Energy Agency (ESEA)

 • Αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας στο Boxholm, Ovako (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών για την ηλεκτροκίνηση (Μεταφορές)
 • Συντονισμός μεταφορών προϊόντων και υπηρεσιών (Μεταφορές)

Ιταλία

Valtellina Mountain Community of Morbegno (CMM)

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (Εξοικονόμηση Ενέργειας)
 • Υποδομές σε ποδηλατοδρόμους και σύνδεση με το δακτύλιο της περιοχής Valtellina (Μεταφορές)
 • Υδροηλεκτρικό πάρκο με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Κύπρος

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ)

 • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λακατάμιας (Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου (Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ)
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του οδικού φωτισμού σε 20 τοπικές αρχές στην Κύπρο (Εξοικονόμηση Ενέργειας)

Νορβηγία

More and Romsdal County Council (MRFYLKE)

 • Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (EMS) - Eco-Lighthouse σε δημόσια κτήρια (Εξοικονόμηση Ενέργειας)
 • Σταθμός παραγωγής βιοαερίου από υπολείμματα ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή Smøla (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Δίκτυο τηλεθέρμανσης με θερμότητα από σταθμό βιομάζας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Ηλεκτρικά οχήματα και υποδομές, έλεγχος στόλων οχημάτων και δημόσιες συμβάσεις (Μεταφορές)

Βέλγιο

Province of Flemish Brabant (PFB)

 • Επαρχιακό Γραφείο Εξυπηρέτησης για την Ενεργειακή (Εξοικονόμηση Ενέργειας)

Λετονία

Zemgale Regional Energy Agency (ZREA)

 • Ενεργειακή Απόδοση σε κτίρια πολυκατοικίας (Εξοικονόμηση Ενέργειας)
 • Προώθηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Προώθησης της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων

Κροατία

University of Zagreb (UNIZAG FSB)

 • Δίκτυο τηλεθέρμανσης με σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας από βιομάζα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιά (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Υποδομές και δημόσιες συμβάσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (Μεταφορές)

Ηνωμένο Βασίλειο

Western Isles Council (CNES)

 • Εμπορική αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας στα νησιά Outer Hebrides της Σκωτίας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Τοπική εταιρία προμήθειας ηλεκτρισμού (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες χαμηλών εκπομπών (Εξοικονόμηση Ενέργειας)

Ισπανία

Canary Islands Institute of Technology (ITC)

 • Συνδυασμένο σύστημα αιολικής ενέργειας και πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού στη Fuerteventura (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Μικροδίκτυο με ΑΠΕ στο νησί La Graciosa (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)